Камара на частните съдебни изпълнители

ЛЮДМИЛА МУРДЖАНОВА

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕГ. № 819


Районът на действие на Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова е в района на Окръжен съд Пловдив и обхваща територията на 18 общини: Пловдив, Марица, Родопи, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Раковски, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар.

Усилията на екипа на кантората на ЧСИ Л. Мурджанова са насочени към законосъобразно, качествено и бързо изпълнение на съдебните решения.

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притежания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.


Адрес на кантора:гр. Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет. 1, офис 1 и 2
Работно време:  8:30 - 12:00 ч.
13:00 - 17:00 ч.
Е-mail:l_murdjanova@abv.bg
Тел.: +359 889 98 72 99
Тел./факс: +359 32 / 62 41 61
Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова

Изработка и поддръжка: need.bg